En lettere dagligdag for alle JOB Aktører
JOBMatch Effektivt
JOBMatch bygger på mere end 20 års erfaring med koncepter til afklaring, vejledning og hjælp til både jobsøgeren og den jobsøgende. Her er JOBMatch en effektiv løsning der gør dagligdagen lettere for alle parter.
JOB Aktører Fleksibelt
JOBMatch er et meget fleksibelt system, som kan opsættes til anvendelse af store organisationer med underafdelinger, eller nedskaleres til anvendelse af mindre enheder, helt ned til anvendelse af enkeltmandsaktører, som for eksempel små rekrutterings bureau.
JOB Konsulenter Praktisk
JOBMatch er opbygget ud fra at lette dagligdagen for jobkonsulenter, så der bliver mere tid til at motivere og hjælpe den enkelte borger.
JOB Søgende Målrettet
Borgere får en række værktøjer online, til personlig afklaring, og hjælp og forslag til jobsøgning, samt forslag til alternative jobmuligheder.
Dette åbner mulighed for tilsluttede virksomheder, til at søge på hele puljen af borgere i systemet.
Rekruttering Nemt
Virksomheder kan oprette jobprofiler hvor faglige og personlige kompetencer specificeres. Jobprofilerne er tilgængelige for jobkonsulenterne, men virksomhederne kan til enhver tid selv udføre en automatisk søgning efter kandidater. En søgning giver op til 12 resultater i prioriteret orden, med tilbud om download af kandidaternes CV.
Ring og få en demonstration
+45 4548 0383 eller send os en mail
info@pariprofil.dk